Το JWT.gr άλλαξε και έγινε Hur.gr

Παρακαλούμε αλλάξτε όποιες συντομεύσεις κατευθύνουν στο JWT.gr, καθώς αυτό ίσως σταματήσει εντελώς να χρησιμοποιείται στο μέλλον.